Skip navigation and jump to content
Welcome to Ireland's Youth Information Website
Follow us
Facebook Twitter Instagram YouTube Snapchat

Accessibility Options

High Contrast Text Size

2018 - Bliain na Gaeilge

Tá an-tábhacht le Bliain na Gaeilge i mbliana. Tá suim ag i bhfad níos mo daoine gaeilge a fhoghlaim agus a labhairt.


Written by Matthew Talbot and posted in opinion


This is an opinion of a young person and does not necessarily reflect the opinion of SpunOut.ie. It is one person's experience and may be different for you. If you'd like to write something for SpunOut.ie please contact editor@spunout.ie.


Share this article -

I mbliaina tá ceiliúradh Bliain na Gaeilge á dhéanamh ar an gaeilge. Tá cúig théama le Bhliain na Gaeilge, athbheochán 125 bhliain ar an teanga, cruaitheacht an teanga, beocht na gaeilge, rannpartíocht agus an gaeltacht.

Thosaigh eagaíocht darbh ainm Conradh na Gaeilge athbeochán ar an gaeilge 125 bhliain ó shin. Bhí an eagraíocht seo bunaithe ag Dúbhglas de híde, chéad Úachtarán na hÉireann. An aidhm a bhí acu ná chun an gaeilge a chur chun cinn i measc an phobail tar éis don laghdú mór a tháinig air théis an gorta mór mar gheall ar imirce, bás agus chomh maith le sin, bhí roinnt polasaí curtha i feidhm ag an rialtais Briotanach a chur cosc ar labhairt na gaeilge agus bhí an-éifeacht ar seo ar an teanga. Tá liosta thíos do na h-imeachtaí atá ar siúl thar timpeall na tíre.

Beidh roinnt imeachtaí ar siúl i rith na mbliana chun an teanga a chur chun cinn. Tá meascán maith idir imeachtaí ildánach, ealaíonta agus rudaí don pobal ar fud an domhain. Tharla roinnt rudaí cheanna féin i mbliaina ar nós Seachtain na Gaeilge, an tréimhse roimh Lá le Pádraig nuair a spreagtar daoine chun níos mó gaeilge a labhairt. Eagraítear ‘Pop-Up Gaeltacht’ go rialta chomh maith, séard atá i gceist leis na buaileann daoine le chéile agus labhraíonn siad gaeilge lena chéile. Ní bhíonn gach duine líofa sa gaeilge agus tá fáile roimh gach duine.Tharla imeachtí eile ar nós clubanna óige trí gaeilge agus roinnt comórtas chun dánta agus dramaí a scríobh thar timpeall na tíre. Déan cinnte chun súil a caiteamh ar suíomh PEIG.ie chun na himeachtaí is déanaí a fháil.

Is é an príomh aidmh, is dócha, le Bliain na Gaeilge ná chun lahairt agus úsáid na gaeilge a mhéadú i measc an pobal, ach go háirithe le daoine atá líofa sa gaeilge atá loinnithe taobh amuigh do ceantar gaeltachta agus atá thar lear. Déantar é seo trí na himeachtaí ar nós Seachtain na Gaeilge.

Tá comhpairtíocht mór i gceist le Bliain na Gaeilge agus tugtar roinnt cabhair ó na pobail ar fud na tíre. Mar chuid don bhlian tabhairfaidh aitheantas do na pobail gaeltachta seo timpeall na tíre agus chun na deacrachtaí a bhíonn acu ag leanúint a saol trí gaeilge a fheabhsú.

Tá an-tábhacht le Bliain na Gaeilge i mbliana. Tá suim ag i bhfad níos mo daoine gaeilge a fhoghlaim agus a labhairt. Tugtar deis do daoine nach mbeadh ró-compordach gaeilge a labhairt, í a labhairt i spás le daoine atá ar leibhéal céanna leo. Is ócáid iontach í chun do gaeilge a fheabhsú nó chun gaeilge a fhoghlaim ó thús. Tá an gaeilge bheo agus is linn ar fad í.

Imeachtaí

Baile Átha Cliath

Clubanna Óige Feachtas Óg-Ghluaiseacht Gaeilge, ag ceol as Gaeilge ag an Seó “Big Sparkle” sa Helix

Dé Sathairn, 01 Nollaig 2018

19.00r.n-21.00r.n

eolas@feachtas.ie /01 865 6758

Ciarraí

Dúisigh do Dúchás- ‘An invitation to any man or woman who longs to speak Irish but never got round to it’

Dé hAoine, 07 Méan Fómhar 2018

Níos mó eolas ar: https://peig.ie/cuardaigh-imeacht/event/119958-duisigh-do-dhuchas-a-wild-weekend-in-west-kerry

Fear Manach

Deireadh Seachtaine Cúlturtha

Dé hAoine, 20 Méan Fómhar go Dé Satharn, 22 Méan Fómhar

tusnua.fearmanach@hotmail.com

Gaillimh

Club Oíge do Dhéagóirí 12-14

Ón Máirt, 14 Lúnasa ar aghaidh

gaillimh@ogras.ie

Maigh Eo

Lón Gaeilge gach Déardaoinn i mbialann Flannery’s i mBaile an Róba

Ón Déadaoin, 16 Lúnasa ar agaidh

flannerysbistro@gmail.com

Tiobráid Árainn

Féile na Samhain- Roinn imeachtaí ar siúl ar nós trath na gceist agus díospóireachtaí

Dé hAoine, 9 Samhain go Dé Satharn, 24 Samhain

cnagantaonach@gmail.com

 

Tá i bhfad níos mo imeachtaí le fáil ar an suíomh PEIG.ie.

Share this article -

Published August 13th2018
Last updated August 14th2018
Tags gaeilge irish language opinion education
Can this be improved? Contact editor@spunout.ie if you have any suggestions for this article.

Need more information?

Request to speak with a youth worker in your area over the phone, by email or text. They may be able to assist you by providing further information specific to your needs.

Youth Work Ireland - Crosscare - YMCA

Contact via: Phone E-mail Text
By clicking submit you agree to our terms and conditions. ​Please note that this service is run by Youth Work Ireland and Crosscare​.​ E​nquiries are not handled by SpunOut.ie directly.
Jump to related articles
Was this article helpful?