Skip navigation and jump to content
Welcome to Ireland's Youth Information Website
Follow us
Facebook Twitter Instagram YouTube Snapchat

Accessibility Options

High Contrast Text Size

5 bealaí chun úsáid do chuid Gaeilge a mhéadú

Tá neart bealaí eagsúla gur féidir leat níos mó gaeilge a úsáid


Written by Matthew Talbot and posted in opinion


This is an opinion of a young person and does not necessarily reflect the opinion of SpunOut.ie. It is one person's experience and may be different for you. If you'd like to write something for SpunOut.ie please contact editor@spunout.ie.


Share this article -

Tá gaeilge ag go leor daoine in Éire. Bíonn sé deacair uaireannta do gaeilge a úsáid taobh amuigh den gaeltacht agus den scoil. Tá cúig smaointe agam thíos chun úsáid do chuid gaeilge a mheadú.

1. Léigh leabhar as gaeilge

Tá neart úrscéal anois le fáíl as gaeilge, idir úrscélta atá astraithe ón mbéarla agus úrscéalta a bhí scríofa as gaeilge ó thús. Muna thathin na úrscéalta leat tá fós rogha leathan idir leabhar stairiúl agus leabhar cursaí reatha. Is féidir leat leabhar tré gaeilge a ceannach sa Siopa Leabhar, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath. Má tá tú loinnithe taobh amuigh den ardcathair is féidir leat leabhar tré gaeilge a ceannach ar líne ag www.siopagaeilge.ie.

2. Éist le ceol gaeilge

Faoi láthair, tá go leor bannaí ceol atá ag déanmah amhráin tré gaeilge. Idir Seo Linn, Na Coronas agus Kíla tá go leor rogha éagsúla ar fáil. Chomh maith leo sinn tá go leor amhrán canta ag TG Lurgan as gaeilge a bhí scríofa i mBéarla. Is féidir leat iad a fháíl anseo. Más fearr leat éisteacht le amhrán tradisiúnta gaeilge tá seinnliosta Spotify anseo. Ba ceart go mbeadh neart rogha ansin chun gach duine a sásamh.

3. Glac páirt in imeachtaí tré gaeilge

Tá roinnt imeachtaí ar siúl a tugann spreagradh do daoine an ghaeilge a labhairt. Is Bliain na Gaeilge atá ann faoi láthair agus tá go leor rudaí eagsúla gur féidir leat páirt a glacadh iontu. Is féidir leat na h-imeachtaí is déanaí a fheicáil ar www.PEIG.ie. Tarlaíonn neart rudaí eile ar nós Seachtain na Gaeilge nuair a tugtar spreag do daoine an teanga a labhairt chomh minic is gur féidir leo ar feadh an tréímhse. Chomh maith le sin tá Gaeilge24. Séard atá i gceist le sin ná go mbíonn ort labhairt as gaeilge amhán ar feadh 24 uair an chlog. I mbliaina tá Gaeilge24 ar siúl ar an 13ú lá de Samhain.

4. Tóg páirt i Pop-Up Gaeltacht

Ag leanacht ar aghaidh ó pointe a 3, is féidir leat páirt a thógáil i Pop-Up Gaeltacht. Séard atá i gceist leis ná buaileann tú le daoine eile agus labhraíonn tú an méid gaeilge is féidir leat leo. Ní gá duit a bheith líofa, nó fiú beagnach líofa. Tá fáilte roimh gach duine ann. Tarlaíonn siad go rialta ar fud na tíre. Is bealach an-mhaith iad chun feabhas a cuir ar do gaeilge.

5. Athraigh do cuntais méan sóisialta go gaeilge

Níl a fhios ag a lán daoine é seo ach is féidir leat an teanga ar Facebook, Twitter agus Snapchat a athrú go gaeilge. Is féidir leat é a dhéanamh ar an t-aip ar Facebook agus Twitter. Braitheann Snapchat ar an teanga atá do fón ann. Ar chuid is mo do na fóin Android is féidir leat an teanga a h-athrú go gaeilge. Is bealach iontach é seo chun feabhas a chuir ar do chuid gaeilge mar caitheann muid, mé fhéin san áireamh, go leor t-am ar an fón.

Tá súil agam go gcabhróidh na pointe seo libh agus sibh ag iarraidh níos mo gaeilge a úsáid.

Eocharfhocail-Keywords (to help out any non-fluent readers)

 • Smaointe - ideas 
 • Úrscéal - novel 
 • Rogha leathan - wide variety
 • Ardcathair - metropolis (Dublin) 
 • Seinnliosta - playlist 
 • Imeacht - activity/event 
 • Spreagadh - inspiration 
 • Líofa - fluent 
 • Ar fud na tíre - around the country 
 • Meán sóisialta - social media 
 • Cabhróidh - help (future tense)
Share this article -

Published August 30th2018
Last updated August 31st2018
Tags irish irish language opinion music
Can this be improved? Contact editor@spunout.ie if you have any suggestions for this article.

Need more information?

Request to speak with a youth worker in your area over the phone, by email or text. They may be able to assist you by providing further information specific to your needs.

Youth Work Ireland - Crosscare - YMCA

Contact via: Phone E-mail Text
By clicking submit you agree to our terms and conditions. ​Please note that this service is run by Youth Work Ireland and Crosscare​.​ E​nquiries are not handled by SpunOut.ie directly.
Jump to related articles
Was this article helpful?