2018 – Bliain na Gaeilge

Tá an-tábhacht le Bliain na Gaeilge i mbliana. Tá suim ag i bhfad níos mo daoine gaeilge a fhoghlaim agus a labhairt.

Written by Matthew Talbot

2018-–-bliain-na-gaeilge-thumbanail

I mbliaina tá ceiliúradh Bliain na Gaeilge á dhéanamh ar an gaeilge. Tá cúig théama le Bhliain na Gaeilge, athbheochán 125 bhliain ar an teanga, cruaitheacht an teanga, beocht na gaeilge, rannpartíocht agus an gaeltacht.

Thosaigh eagaíocht darbh ainm Conradh na Gaeilge athbeochán ar an gaeilge 125 bhliain ó shin. Bhí an eagraíocht seo bunaithe ag Dúbhglas de híde, chéad Úachtarán na hÉireann. An aidhm a bhí acu ná chun an gaeilge a chur chun cinn i measc an phobail tar éis don laghdú mór a tháinig air théis an gorta mór mar gheall ar imirce, bás agus chomh maith le sin, bhí roinnt polasaí curtha i feidhm ag an rialtais Briotanach a chur cosc ar labhairt na gaeilge agus bhí an-éifeacht ar seo ar an teanga. Tá liosta thíos do na h-imeachtaí atá ar siúl thar timpeall na tíre.

Beidh roinnt imeachtaí ar siúl i rith na mbliana chun an teanga a chur chun cinn. Tá meascán maith idir imeachtaí ildánach, ealaíonta agus rudaí don pobal ar fud an domhain. Tharla roinnt rudaí cheanna féin i mbliaina ar nós Seachtain na Gaeilge, an tréimhse roimh Lá le Pádraig nuair a spreagtar daoine chun níos mó gaeilge a labhairt. Eagraítear ‘Pop-Up Gaeltacht’ go rialta chomh maith, séard atá i gceist leis na buaileann daoine le chéile agus labhraíonn siad gaeilge lena chéile. Ní bhíonn gach duine líofa sa gaeilge agus tá fáile roimh gach duine.Tharla imeachtí eile ar nós clubanna óige trí gaeilge agus roinnt comórtas chun dánta agus dramaí a scríobh thar timpeall na tíre. Déan cinnte chun súil a caiteamh ar suíomh PEIG.ie chun na himeachtaí is déanaí a fháil.

Is é an príomh aidmh, is dócha, le Bliain na Gaeilge ná chun lahairt agus úsáid na gaeilge a mhéadú i measc an pobal, ach go háirithe le daoine atá líofa sa gaeilge atá loinnithe taobh amuigh do ceantar gaeltachta agus atá thar lear. Déantar é seo trí na himeachtaí ar nós Seachtain na Gaeilge.

Tá comhpairtíocht mór i gceist le Bliain na Gaeilge agus tugtar roinnt cabhair ó na pobail ar fud na tíre. Mar chuid don bhlian tabhairfaidh aitheantas do na pobail gaeltachta seo timpeall na tíre agus chun na deacrachtaí a bhíonn acu ag leanúint a saol trí gaeilge a fheabhsú.

Tá an-tábhacht le Bliain na Gaeilge i mbliana. Tá suim ag i bhfad níos mo daoine gaeilge a fhoghlaim agus a labhairt. Tugtar deis do daoine nach mbeadh ró-compordach gaeilge a labhairt, í a labhairt i spás le daoine atá ar leibhéal céanna leo. Is ócáid iontach í chun do gaeilge a fheabhsú nó chun gaeilge a fhoghlaim ó thús. Tá an gaeilge bheo agus is linn ar fad í.

Imeachtaí

Baile Átha Cliath

Clubanna Óige Feachtas Óg-Ghluaiseacht Gaeilge, ag ceol as Gaeilge ag an Seó “Big Sparkle” sa Helix

Dé Sathairn, 01 Nollaig 2018

19.00r.n-21.00r.n

[email protected] /01 865 6758

Ciarraí

Dúisigh do Dúchás- ‘An invitation to any man or woman who longs to speak Irish but never got round to it’

Dé hAoine, 07 Méan Fómhar 2018

Níos mó eolas ar: https://peig.ie/cuardaigh-imeacht/event/119958-duisigh-do-dhuchas-a-wild-weekend-in-west-kerry

Fear Manach

Deireadh Seachtaine Cúlturtha

Dé hAoine, 20 Méan Fómhar go Dé Satharn, 22 Méan Fómhar

[email protected]

Gaillimh

Club Oíge do Dhéagóirí 12-14

Ón Máirt, 14 Lúnasa ar aghaidh

[email protected]

Maigh Eo

Lón Gaeilge gach Déardaoinn i mbialann Flannery’s i mBaile an Róba

Ón Déadaoin, 16 Lúnasa ar agaidh

[email protected]

Tiobráid Árainn

Féile na Samhain- Roinn imeachtaí ar siúl ar nós trath na gceist agus díospóireachtaí

Dé hAoine, 9 Samhain go Dé Satharn, 24 Samhain

[email protected]

 

Tá i bhfad níos mo imeachtaí le fáil ar an suíomh PEIG.ie.

Our work is supported by

funders-logo1
Community-foundation
funders-logo3
rethink-ireland